Dự án thực hiện

Gia Huy Phát Bình Thuận Thi công trạm 1 x 320kVA

Gia Huy Phát Bình Thuận Thi công trạm 1 x 320kVA tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.
27/11/2023 55 lượt xem
Trang chủ Dự án thực hiện

Gia Huy Phát Bình Thuận Thi công trạm 1 x 320kVA tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam.

X
Top